Film

Ved danseaften d. 20/5 deltager en journaliststuderende som vil filme, et enkelt par, til en eksamensopgave. Bestyrelsen i klub 78 vil gennemse filmen efterfølgende og tage stilling til, hvorvidt materialet kan godkendes. Vær opmærksom, dersom i ikke ønsker at blive filmet. Det par der filmes, som ikke er det par der er i forgrunden, vil blive sløret. Vi håber i tager godt i mod vedkommende. Læs mere Film

Information vedr. pladsreservation i salen

Kære Medlemmer Fremadrettet vil det være sådan, at spisende gæster indtager middagen i dansesalen på den plads de ønsker. Dermed har man reserveret den ønskede plads til danseaftenen. Det er kun tilladt at reservere pladser til spisende gæster. Husk at reservere bord til spisning på tlf: 75 26 70 83. Seneste tidspunkt for spisning er kl. 18.30. Læs mere Information vedr. pladsreservation i salen

Generalforsamling

Klub 78 afholder generalforsamling d. 17/3 kl. 19.00 på Næsbjerghus. Klub 78 vil være vært ved 1 øl el. vand, smørrebrød, samt kaffe og kage. Er der forslag til dagsordenen, skal de skriftligt sendes til bestyrelsen, senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Der vil på danseaftenerne være opstillet en postkasse hvori forslag gerne modtages. Dagsorden jvf. vedtægter: Stk. 1. Valg af dirigent – 2. Valg … Læs mere Generalforsamling

Info fra bestyrelsen

Knud Thomsen har valgt at trække sig fra bestyrelsen. Klub 78 siger tak til Knud for indsatsen gennem de sidste 10 år. Bente Marie Andersen er som 1. suppleant tiltrådt i betyrelsen. Den nye bestyrelse består af: Formand: Hans Erik Nielsen Næstformand: Asger Andersen Kasserer: Lissi Aagaard Dyrberg Bestyrelsesmedlem: Robert Lindholdt Rasmussen Bestyrelsesmedlem: Bente Marie Andersen Læs mere Info fra bestyrelsen